Trong nước

Kỷ luật Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam được xác định đã có lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ...

Ngày 10-1, Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đăng tải thông tin cho biết UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Sáu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Kỷ luật

Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam nơi ông Sáu làm việc

Ông Sáu được xác định đã có những khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong việc chậm chỉ đạo ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chi bộ; ký ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ có nội dung không đúng Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Chấp hành có nội dung không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng trong ký nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để chuyển sinh hoạt đảng không thông qua Chi ủy.

Trong sinh hoạt Chi bộ, ông Sáu có lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; vi phạm điểm 3, điểm 6, Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình có lúc chưa nghiêm, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của cơ quan...

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP