Du lịch

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội.

Theo đó, về nội dung và giải pháp thực hiện gồm xây dựng cơ chế chính sách qua việc ban hành quy chế phối hợp, quy chế quản lý, đầu tư, xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Cổ Loa; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Quản lý bảo tồn các di tích nổi bật là việc xây dựng quy hoạch chi tiết Khu di tích tỷ lệ 1/500, xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Lõi thành Cổ Loa, hoàn thành việc cắm mốc giới bảo vệ di tích; Quản lý dân cư và sức ép phát triển; Quản lý bảo vệ môi trường cảnh quan; Nâng cao năng lực quản lý di tích; Nghiên cứu giá trị của khu di tích; Quản lý hoạt động khai thác phát huy giá trị di tích đặc biệt là qua du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Khu di tích. Dự kiến, kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018 – 2020 khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Tác giả: H. Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP