Tin địa phương

Thành ủy Đà Nẵng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thông báo các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 9; đồng thời quán triệt các Kết luận của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Quảng dành nhiều thời gian phổ biến nội dung Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kết luận này, Bộ Chính trị đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế và gợi ý nhiều vấn đề mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm thực hiện. Bộ Chính trị nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9

Bộ Chính trị đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận; trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện việc áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển thành phố, nhất là về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách, thuế, quy hoạch, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thu hút nhà đầu tư chiến lược, cảng hàng không, cảng biển…, cho phép xây dựng thí điểm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm công nghệ cao của cả nước, trung tâm vùng về logistics, du lịch - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 9

Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 theo hướng thực hiện chính thức mô hình chính quyền đô thị và hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá; bố trí ngân sách triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết và Kết luận. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh ủy, thành ủy có liên quan phát huy cao độ tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng; nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chủ động, tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để trình Chính phủ, Quốc hội ban hành.

Để triển khai Kết luận số 79-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dự thảo kế hoạch tổ chức nghiên cứu, phổ biến và quán triệt, tuyên truyền nội dung Kết luận này đến tận cơ sở.!

Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá giúp Đà Nẵng phát triển


Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng giao Đảng đoàn HĐND thành phố và Ban cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 79 trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng chính quyền; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng sau khi được Quốc hội thông qua.

Các cơ quan, tham mưu giúp việc của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung Kết luận trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố tham mưu, cụ thể hóa Kết luận số 79-KL/TW trên các lĩnh vực bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP