Gần 50 người hỗn chiến bằng súng, mã tấu

Do mâu thuẫn cá nhân, Thanh dẫn theo 33 người, cầm vũ khí đi tìm nhóm của Thạch. Chạm mặt nhau tại khu vực TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, 2 nhóm xông vào hỗn chiến.

dong
TOP