Tin địa phương

Ông Nguyễn Bá Cảnh vẫn là đại biểu HĐND Đà Nẵng

Dù bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng không xem xét việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP