Kinh tế

Năm 2020 đầy biến cố, Đà Nẵng chỉ thu ngân sách 19 ngàn tỉ đồng

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 27,7 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu ngân sách của thành phố chỉ còn 19 ngàn tỉ đồng, thấp hơn so với mọi năm.

Ngày 11.1, Kho Bạc nhà nước Đà Nẵng cho biết, vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Đáng chú ý là trong báo cáo trên, việc thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2020 giảm nhiều so với năm ngoái.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cho biết, đối với công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2020, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan thu trên địa bàn và các ngân hàng thương mại thực hiện có hiệu quả các giải pháp tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo thống kê của kho bạc nhà nước, lũy kế thu ngân nhà nước trong cân đối đạt hơn 19 ngàn tỉ đồng, bằng 69,91% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 16.022 tỉ đồng, còn thu từ xuất nhập khẩu đạt 3.164 tỉ đồng.

So với năm 2019, việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 27,7 ngàn tỉ đồng, đạt 101,19% so với dự toán được giao trong năm.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng nhận định, năm 2020, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch bệnh COVID-19, trước tình hình đó, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng thi công các công trình xây dựng để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch; do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công cũng như giải ngân các dự án trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, do việc xác định giá trị đền bù giải tỏa trong phương án đền bù giải tỏa ban đầu chưa sát với thực tế hoặc do thời gian thực hiện dự án kéo dài làm thay đổi đơn giá đền bù nên phần lớn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có cấu phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố đều có tổng giá trị dự toán đền bù …

Tác giả: PHƯỚC LÂM - THÙY LINH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP