Giáo dục

Giải pháp nào khắc phục thiếu giáo viên?

Cử tri TP Đà Nẵng phản ánh, hiện nay tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên bậc tiểu học đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Ảnh minh họa/ITN.

Cử tri kiến nghị, Bộ GD&ĐT quan tâm, có kế hoạch tăng chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực giáo viên bậc tiểu học; đồng thời, việc đào tạo giáo giáo viên phải có định hướng, tính đầu ra đầu vào cho phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo để Chính phủ đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW. Trong đó đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2025 (năm học 2022 - 2023 tạm giao 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương).

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 3585/BGD&ĐT- NGCBQLGD ngày 2/8/2022 về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Trong công văn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển dụng số biên chế được giao và ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt, tạo ra sự thu hút đối với thí sinh vào học các ngành đào tạo giáo viên và để các địa phương đặt hàng đào tạo, bảo đảm đủ nguồn tuyển dụng theo nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Theo đó, số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên tăng. Cụ thể, năm 2021: 130.893 thí sinh đăng ký xét tuyển so với tổng số 50.505 chỉ tiêu (năm 2020: 72.436 thí sinh/69.630 chỉ tiêu; năm 2019: 71.467 thí sinh/47.097 chỉ tiêu); số thí sinh nhập học đạt 96% chỉ tiêu.

Ảnh minh họa/ITN.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ- CP. Rà soát, tính toán nhu cầu giáo viên các cấp học, nhất là với các môn học mới để có phương án bố trí nguồn lực và đặt hàng đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo viên, làm cơ sở để Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu đào tạo, bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên hàng năm của địa phương.

Bộ GD&ĐT đã ban hành theo thẩm quyền các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, danh mục khung vị trí việc làm và định mức giáo viên tiểu học/lớp làm căn cứ để các địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên tiểu học. Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học ở một số địa phương đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này, cụ thể:

Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, hiệu quả. Đồng thời có biện pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đủ các môn học, bảo đảm giáo dục toàn diện học sinh. Khắc phục tình trạng thiếu hoặc bố trí, sử dụng giáo viên không đúng cơ cấu, không phù hợp với chuyên ngành đào tạo đối với cấp tiểu học. Thực hiện điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện linh hoạt, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, được bồi dưỡng về chuyên môn để triển khai thực hiện đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3. Trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức, cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, phù hợp với đặc điểm từng cơ sở giáo dục, từng địa phương để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên”.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên bằng các hình thức khác nhau như: Giáo viên dạy các môn học mới, đào tạo văn bằng 2, đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp muốn trở thành giáo viên để đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguồn tuyển dụng giáo viên theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP