Kinh tế

Bộ Tài chính từng phát hiện bất thường, vì sao Trịnh Văn Quyết vẫn lừa đảo trót lọt?

Đoàn kiểm tra do Bộ Tài chính thành lập từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng Faros.

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, cơ quan điều tra đã tiến hành làm rõ để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân là thành viên các doàn kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động của các công ty chứng khoán và việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Bộ Tài chính từng phát hiện bất thường

Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 2/3/2017, Bộ Tài chính có quyết định về việc kiểm tra tại Công ty Faros và giao dịch cổ phiếu Công ty Faros tại 7 công ty chứng khoán, kiểm tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc tăng vốn và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; việc chấp hành các qui định của pháp luật về thuế; việc chấp hành các qui định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thời kỳ kiểm tra là các năm 2014, 2015 và 2016.

Trong tháng 3 và tháng 4/2017, đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Faros, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và 6 công ty chứng khoán khác.

"Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros", kết luận điều tra bổ sung nêu rõ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường tại Công ty Faros.


Sau khi phát hiện các bất thường, đoàn kiểm tra đã thu thập chứng từ kể toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Faros, nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính.

Mặc dù phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh “để kiểm tra về khả năng góp vốn và đã góp đủ vốn theo số vốn đã cam kết”.

Đoàn kiểm tra đã tham vấn ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đối chiếu với các quy định của pháp luật, phát hiện nhiều bất cập, sơ hở trong các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính, cho vay, ủy thác đầu tư nên không có căn cứ xử lý đối với các vi phạm của Công ty Faros do đó đã tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành các văn bản báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành 9 nội dung, trong đó có 8 nội dung về rà soát các quy định pháp luật liên quan đến Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự, các quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực cổ phần, chứng khoán... và 1 dung đề nghị xử phạt hành chính đối với Công ty Faros về hành vi vi phạm trong công bố thông tin.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra của đoàn kiểm tra. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm đối với các thành viên đoàn kiểm tra do Bộ Tài thành lập.

Ủy ban Chứng khoán không có thẩm quyền thẩm định

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong giao dịch chứng khoán đối với nhóm cổ phiếu FLC và chuyển hồ sơ, tài liệu, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, xem xét xử lý theo quy định.

Trong số này, đoàn kiểm tra được thành lập ngày 30/12/2016 đã kiểm tra việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tại FLC, kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/12/2016.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về niêm yết chứng khoán; về giao dịch cổ phiếu quỹ; về các mã cổ phiếu chạm tiêu chí cảnh báo; chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với thành viên của HoSE và việc xử lý vi phạm các quy định đối với tổ chức niêm yết; về nội dung thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau kiểm tra năm 2015.

Từ ngày 9/1/2017 đến ngày 13/1/2017, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại HoSE. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán (gồm 24 hồ sơ thẩm định niêm yết lần đầu, trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ROS của Công ty Faros; kiểm tra xác suất 12/174 hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết) và kiểm tra theo nội dung đã được phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

"Theo quy định pháp luật, thẩm quyền chấp thuận hồ sơ niêm yết là của Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, đoàn kiểm tra không có thẩm quyền thẩm định lại hồ sơ chấp thuận niêm yết của HoSE, phương pháp kiểm tra là đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục các tài liệu theo quy định để xác định xem có đầy đủ, hợp lệ theo quy định hay không, có đầy đủ phiếu cho ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng thẩm định niêm yết hay không. Do vậy, đoàn kiểm tra không thể phát hiện ra sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ niêm yết của HoSE", kết luận điều tra bổ sung nêu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra của đoàn kiểm tra. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm đối với các thành viên đoàn kiểm tra do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP