Trong nước

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 05/04/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP