Kinh tế

Thanh Hóa chuẩn bị mời thầu dự án đường giao thông hơn 630 tỷ tại Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn 11 gói thầu thực hiện dự án xây dựng công trình đường trục cảnh quan Thanh Hoá - Sầm Sơn có tổng mức đầu tư trên 630 tỷ đồng. Tuyến đường xây dựng có chiều dài hơn 2,3 km, chiều rộng mặt đường là 21m nối từ Quốc lộ 10 đến đường 4C.

Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hoá - Sầm Sơn (ảnh minh họa)


Theo đó, ngày 17/02/2023 Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, ông Mai Xuân Liêm vừa ký Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 11 gói thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục cảnh quan Thanh Hoá - Sầm Sơn có tổng mức đầu tư trên 630 tỷ đồng. Tuyến đường xây dựng có chiều dài hơn 2,3 km, chiều rộng mặt đường là 21m nối từ Quốc lộ 10 đến đường 4C đạt tiêu chuẩn đường khu vực theo QCVN07 - 4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông..

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 08, 09, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hoá - Sầm Sơn, nối từ Quốc lộ 10 đến đường 4C thành phố Sầm Sơn. Dự án có có tổng mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 282 tỷ đồng; chi phí xây dựng 279 tỷ đồng; dự phòng 53 tỷ đồng và một số loại chi phí khác. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.

Nguồn vốn thực hiện dự án ngân sách tỉnh bố trí 147,634 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố Sầm Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thành phố Sầm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 484,366 tỷ đồng (riêng chi phí bồi thường GPMB do ngân sách thành phố Sầm Sơn đảm nhận)

Mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thành phố Sầm Sơn theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi để kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông thành phố Sầm Sơn với thành phố Thanh Hóa, mở ra không gian mới để phát triển du lịch khu vực phía Nam thành phố Sầm Sơn, tăng mỹ quan đô thị, thu hút du lịch và tạo quỹ đất phát triển đô thị Sầm Sơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Tác giả: Nhật Nam

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP