Nam sinh ở Bắc Giang bị nước lũ cuốn trôi

Lãnh đạo UBND xã Tân Quang cho biết trên Tiền phong, người dân trong xã bị nước lũ cuốn trôi là em Châu Văn H.. Em H. hiện đang là sinh viên đại học, nhà ở thôn Bóm.

dong
TOP