Trong nước

Những trường hợp được tăng lương, trợ cấp từ năm 2022

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% áp dụng đối với một số nhóm đối tượng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/12/2021.

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/12/2021 (Nghị định 108) từ ngày 1/1/2022 sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 đối với các nhóm đối tượng bao gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện), người nghỉ hưu từ Quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bộ đội, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã xuất ngũ về địa phương...

Theo đó, nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu gồm:

Cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn cũng như những người hoạt động không chuyên trách ở xã.

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với các cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Những trường hợp được tăng lương, trợ cấp từ năm 2022 mà người dân nên biết. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một số trường hợp được điều chỉnh tăng tiền trợ cấp theo Nghị định 108 như: Người đang hưởng trợ cấp mất sức, lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 được tăng thêm 200.000 đồng/tháng nếu mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Người hưởng lương hưu được tăng lên thành 2,5 triệu đồng/người/tháng nếu có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu cũng như trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh được xem là căn cứ để điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: trợ cấp , tăng lương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP