Kinh tế

Nhà Khang Điền dự kiến mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Nhà Khang Điền sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital) 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau 5 tháng phát hành.

Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT đã thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu KDHH2125001 đã phát hành năm 2021 theo yêu cầu của trái chủ.

Theo đó, Khang Điền sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital) tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Khối lượng mua lại là 100 trái phiếu, tương đương tổng giá trị là 100 tỷ đồng.

Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh và chưa thanh toán. Ngày mua lại dự kiến là 14/12. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

Ngày 14/6 vừa rồi, Khang Điền đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã KDHH2125001. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 4 năm, lãi suất 12%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần.

Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu của Khang Điền.

Doanh nghiệp cho biết thêm ngày phát hành là 14/6/2021 và ngày đáo hạn là 14/6/2025. Mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu gồm một công ty chứng khoán và hai quỹ đầu tư trong nước, cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 240 tỷ đồng, chiếm 60% tổng lượng phát hành và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 160 tỷ đồng, chiếm 40% tổng lượng phát hành.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.199 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 14,81 tỷ đồng xuống còn 1,41 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 90% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,8 tỷ đồng còn 477,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng thêm 4,9 tỷ đồng lên 26,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,9 tỷ đồng còn 45,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Khang Điền trong quý III đạt 316,6 tỷ đồng, giảm 12,5% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 3.147 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.

Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Khang Điền tăng 4,2% so với đầu năm lên 14.524 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.706,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.851,8 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Đặc biệt, hàng tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản. Hàng tồn kho hiện chủ yếu ở các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo; Bình Trưng - Bình Trưng Đông; Thủy Sinh Phú Hữu...

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2021, công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 958,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 52% so với đầu năm lên 2.803,8 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng nguồn vốn.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: ưu đãi , Toyota , Toyota Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP