Tin địa phương

Đà Nẵng phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2024 đến các xã, phường

Sáng 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với hơn 1000 cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến xã phường tham dự.

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp phổ biến những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024. Theo ông Lê Minh Ngân, Luật Đất đai năm 2024 được xây dựng dựa trên cơ sở thể chế hóa 5 quan điểm, xác định 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp, 8 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Luật Đất đai năm 2024 có những điểm mới quan trọng đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và 600 cán bộ chủ chốt thành phố tham dự Hội nghị trực tiếp tại Hội trường

Theo ông Lê Minh Ngân, Luật Đất đai năm 2024 là bộ luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang xây dựng các Nghị định, quy định hướng dẫn thi hành luật với mục tiêu sớm áp dụng Luật Đất đai năm 2024 vào ngày 1/7/2024.

Luật Đất đai năm 2024 đặc biệt quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất, bảo đảm nguyên tắc người có đất bị thu hồi được bồi thường, tái định cư trước khi thu hồi đất.

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Đất đai năm 2024

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: “Sau khi Luật Đất đai được ban hành, nhận thức rõ tầm quan trọng, phải sớm đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc đồng bộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Luật Đất đai được xem xét, báo cáo với Quốc hội cho hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng 7 năm 2024. Đến nay tất cả các thủ tục gồm có rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thí dụ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đã được cả nước đang gấp rút tiến hành. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời là tổ chức, là quán triệt, phổ biến Luật Đất đai để đảm bảo các điều kiện cần thiết hả sớm đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống”.

Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 là bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ 1/1/2026; Đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 được cấp sổ đỏ; Đất cấp sai thẩm quyền sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ; Thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất; Đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất; Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư; Bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất; Cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, sẽ giúp địa phương tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tồn tại lâu nay trong quá trình triển khai Luật Đất đai. Thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực gắn nội dung công tác quản lý, sử dụng đất vào mục tiêu trọng tâm của các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Luật Đất đai 2024 sớm đi vào cuộc sống sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất đai

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Quá trình thực thi các quy định của pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như công tác xác định giá đất, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu đất đai, Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 điều với nhiều quy định mới sẽ tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập về công tác quản lý đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan tại thành phố”.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Luật Đất đai , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP