Tin địa phương

Đà Nẵng chi hơn 100 tỷ cho Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park

Dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park (tại huyện Hòa Vang) có vốn đầu tư gần 109 tỷ đồng trích từ ngân sách TP Đà Nẵng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng vừa phát thông báo mời thầu gói xây lắp dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park.

Gói thầu được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Số tiền bảo đảm dự thầu là 2.574.000.000 VND (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn). Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 22/6 đến 13/7/2020.

Theo nguồn tin của Kinhtechungkhoan.vn, dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt ngày 26/12/2019 bằng quyết định số 5878/QĐ-UBND. Theo kế hoạch, dự án này sẽ bao gồm tổng cộng 7 gói thầu. Gói thầu xây lắp nêu trên có giá lên đến 100.183.580.000 đồng.


6 gói thầu còn lại bao gồm:

Gói khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - dự toán, giá dự toán 1.184.557.000 đồng (đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng);

Gói thẩm tra nhiệm vụ khảo sát, giá dự toán 1.900.000 đồng (Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng);

Gói thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giá dự toán 141.877.000 đồng (Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng);

Gói lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, giá dự toán 86.102.000 (Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng);

Gói kiểm toán, giá dự toán 647.056.000 đồng (Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng);

Gói rà phá bom mìn, giá dự toán 199.880.000 đồng (Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng).

Tất cả các gói thầu nêu trên đều có kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP