Trong nước

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVNTheo quyết định của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham gia và giữ chức Trưởng Ban.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, qua 14 tháng hoạt động, Ban Chỉ đạo đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, đề nghị Ban chỉ đạo căn cứ đề cương chi tiết, báo cáo tổng kết của các nhóm, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của Hội nghị Trung ương 9 để nghiên cứu cho được những vấn đề mới từ thực tiễn trong nước và thế giới đặt ra, để vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận, cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch chủ trương, chính sách phát triển. Nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP