Kinh tế

Yêu cầu công ty chứng khoán kiểm tra việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

UBCKNN yêu cầu kiểm tra hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ tại các công ty chứng khoán. Ảnh minh họa


Cụ thể, đối với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp. Đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi phát hành.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, các công ty chứng khoán phải công bố đầy đủ, chính xác các thông tin của doanh nghiệp và trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án và bản công bố thông tin đã được phê duyệt.

Các đơn vị chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu.

Trường hợp cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán cần rà soát toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4 và báo cáo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 5/5.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP