Trong nước

Xem xét tờ trình bổ sung số lượng Kiểm sát viên, tổng kết kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5

Tại phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung quan trọng, trong đó có xem xét tờ trình của Viện KSND Tối cao về việc giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện KSND.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 22/2/, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 30.

Về công tác xây dựng pháp luật: Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành: (1) Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); (2) Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Về công tác giám sát: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP