Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 dễ làm và đầy đủ nhất

Theo tập quán tín ngưỡng, vào ngày Rằm tháng 7, các gia đình thường thực hiện nghi thức lễ cúng từ trong nhà ra ngoài trời theo thứ tự: cúng Phật, cũng thần linh, cúng Gia Tiên và cuối cùng là cúng chúng sinh

dong
TOP