Đà Nẵng đề nghị cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đề nghị Trung ương, Quốc hội xem xét cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, tạo ra động lực mới để phát triển thành phố.

'Gỡ nghẽn' cho mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng có nhiều ưu điểm, phát huy tốt hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ thành phố đến phường theo hướng rút gọn. Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại những vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ.

Chính quyền đô thị tại Đà Nẵng được tổ chức như thế nào?

Nghị quyết số 119/2020/QH14 Quốc hội cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thực hiện. Vậy mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức như thế nào?

Ông Dương Trung Quốc: Tôi ủng hộ người dân trực tiếp bầu Chủ tịch Đà Nẵng

Ủng hộ đề xuất người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, theo đại biểu Dương Trung Quốc, nhìn vào lịch sử hình thành đô thị và nông thôn, thấy: nông thôn là một lãnh thổ được hình thành bởi những tập tục từ lâu đời của những cộng đồng cư dân có mối quan hệ với nhau.

dong
TOP