Vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch?

Rằm tháng 7 ở Việt Nam là ngày xá tội vong nhân, cũng là dịp lễ Vu lan báo hiếu, mọi người hướng về tổ tiên, cội nguồn, về các đấng sinh thành. Cúng rằm tháng 7 vào ngày nào mới chuẩn?

dong
TOP