Trong nước

Quốc hội 'chốt' thời điểm thu phí rác thải sinh hoạt theo kg

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật gồm 16 chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, trong đó có nội dung thu phí rác thải sinh hoạt theo kg.

Chiều 17/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, với 91,91% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật gồm 16 chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Trước khi thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 28 quy định "Các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư"; Điều 35 quy định "Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường" và Điều 40 quy định "Nội dung giấy phép môi trường".

Theo quy định tại Điều 79 của Luật, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán phù hợp với quy định của pháp luật về giá; dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại theo đúng quy định thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ảnh minh họa

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý về nội dung này, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội, cho biết dự thảo Luật chỉ đưa ra nguyên tắc để chính quyền địa phương xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý, trong quá trình xây dựng thì sẽ căn cứ vào các yếu tố khác như công nghệ, cách thức thu gom, tổ chức để đưa ra quy định cho phù hợp.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác. Quy định tại Điều 79 phải được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 để Chính phủ có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các văn bản quy định chi tiết. Riêng quy định thời điểm có hiệu lực về nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, để thực hiện đồng bộ với thi hành Luật Đầu tư công, thực hiện sớm hơn so với hiệu lực chung của Luật. Theo đó, khoản 3 Điều 29 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Trước đó, trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm UBKHCN&MT Phan Xuân Dũng cho biết, ngày 24/10, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự luật. Đa số ý kiến các ĐBQH tán thành với nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự luật.

Ngày 5/11/2020, UBTVQH đã chỉ đạo gửi xin ý kiến Quốc hội 4 nội dung còn có ý kiến khác nhau và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. Đến ngày 16/11/2020, UBTVQH đã có Báo cáo giải trình tiếp thu số 621/BC-UBTVQH14 và dự thảo Luật BVMT trình Quốc hội thông qua.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP