Trong nước

Ông Nguyễn Quốc Chung điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thay bà Đào Hồng Lan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 480-QĐ/TU về việc phân công ông Nguyễn Quốc Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh từ ngày 15/7/2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: NLĐ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 480-QĐ/TU về việc phân công ông Nguyễn Quốc Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh từ ngày 15/7/2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Căn cứ các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, phân công cán bộ, bà Đào Hồng Lan thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để giữ chức bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Y tế, quyền Bộ trưởng bộ Y tế.

Ông Nguyễn Quốc Chung 57 tuổi, quê Bắc Ninh, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại địa phương, như Phó giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch thị xã Từ Sơn, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông làm Chủ tịch HĐND tỉnh từ tháng 11/2019.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP