Tin địa phương

Năm 2023, công tác đấu thầu qua mạng ở Đà Nẵng đạt tỷ lệ cao

Số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thực hiện đấu thầu qua mạng là 1089 gói thầu, đạt tỷ lệ 99,9%.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, trong năm 2023, tại thành phố Đà Nẵng, số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thực hiện đấu thầu qua mạng là 1089 gói thầu, đạt tỷ lệ 99,9%, cao hơn tỷ lệ đặt ra về số lượng gói thầu (tối thiểu 90%) và giá trị gói thầu (tối thiểu 80%), tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 6,1%.

Như vậy, qua số liệu thống kê về tỷ lệ về đấu thầu qua mạng trong năm 2023 của thành phố hiện đã đạt cao hơn tỷ lệ đặt ra về số lượng gói thầu là 99,9% (so với quy định tối thiểu 90%) và tỷ lệ về giá trị gói thầu là 100% (so với quy định tối thiểu 80%) theo quy định mới tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Điều này phản ánh công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố được thực hiện ngày càng hiệu quả, tiết kiệm nhiều hơn cho ngân sách thành phố.

Đồng thời, trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đăng tải trên hệ thống mạng giám sát đầu tư công quốc gia theo đúng thời hạn.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 13/01/2023.

Trong đó, kế hoạch bao gồm 4 đợt kiểm tra, giám sát các dự án do 6 Ban quản lý chuyên ngành quản lý trên địa bàn thành phố.

Nhiều dự án ở thành phố Đà Nẵng hoàn thành ngay trước Tết nguyên đán.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát đột xuất tại hiện trường đối với các công trình trọng điểm, các công trình được đơn vị đề xuất gia hạn tiến độ, bổ sung hợp đồng và các nội dung đề xuất khác để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo công trình được triển khai theo đúng quy định.

Đáng lưu ý, Sở này đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư và Quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Cầm – giai đoạn 2; tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, phê duyệt hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện 3 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư 3 khu hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị đã tham mưu Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi lần 1 dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn một ngày theo hình thức PPP.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP