Kinh tế

Lương cơ bản và cách tính hệ số lương cơ bản

Hệ số lương cơ bản được tính như thế nào là câu hỏi thắc của không ít người bởi trên thức tế, NLĐ chỉ quan tâm đến mức lương nhận được hàng tháng là bao nhiêu.

Hệ số lương là gì?
Hệ số lương được xem là chỉ số dùng để áp dụng tính mức lương cơ bản và một chế độ khác cho người lao động ở các cấp bậc và trình độ cụ thể, làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hay một số doanh nghiệp đặc thù; biểu hiện sự chênh lệch mức tiền lương tương ứng ở từng vị trí công việc trong tổ chức/ doanh nghiệp đó – là một trong các yếu tố cơ bản để xây dựng thang, bảng lương; làm cơ sở để tính tiền lương, tiền làm thêm giờ, chế độ BHXH hay nghỉ việc, nghỉ phép… cho NLĐ ở đơn vị/ doanh nghiệp tương ứng.

Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, không áp dụng cách tính lương theo hệ số lương ứng với từng cấp bậc, bằng cấp, là mức hệ số lương cơ bản khởi điểm cho người vừa tốt nghiệp ra trường ở một trình độ nhất định.

Theo đó:

- Hệ số lương ở trình độ Đại học là 2,34

- Hệ số lương ở trình độ Cao đẳng là 2,10

- Hệ số lương ở trình độ Trung cấp là 1,86

Hệ số lương này có thể tương ứng tăng lên theo từng cấp bậc công việc sao cho thỏa mãn mức chênh lệch nhau tối thiểu ở các bậc là 5%.

Cách tính lương cơ bản theo hệ số lương

Lương cơ bản là gì?

Cách tính hệ số lương cơ bản mà NLĐ nên biết. Ảnh: Internet

Lương cơ bản là khoản tiền lương ghi trong HĐLĐ dựa trên sự thỏa thuận ý giữa NLĐ và NSDLĐ (người sử dụng lao động – doanh nghiệp) – dùng làm căn cứ tính đóng các khoản bảo hiểm gồm BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ và không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng hay các khoản bổ sung, phúc lợi khác.

Dựa trên Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về số lương trong các Công ty nhà nước sẽ được thực hiện theo hệ số lương phân cấp đối với người lao động có bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định từ ngày 01/7/2013, thì tất cả các doanh nghiệp (bao gồm nhà nước và ngoài nhà nước) sẽ áp dụng thống nhất quy định về thang lương, bảng lương. Quy định cũ về các tính hệ số lương tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP được xóa bỏ.

Cách tính mức lương theo hệ số lương được tính thế nào?

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

Mức lương cơ sở được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật hiện hành phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại thời điểm được quy định.

Mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung) hiện nay (áp dụng từ 1/7/2019) là 1.490.000đ/ tháng.

Hệ số lương hiện hưởng được quy định theo Pháp luật ở từng nhóm cấp bậc sẽ khác nhau.

Tương ứng với mỗi ngành nghề, bên cạnh mức lương cơ bản, NLĐ còn có thể được nhận thêm các khoản phụ cấp theo hệ số tương ứng theo quy định, khi đó, mức thu nhập hàng tháng sẽ tăng lên đáng kể.

Nghị định 204/2004/NĐ-CP hiện nay có từ 1 đến 12 bậc lương, hệ số lương tăng dần từ bậc 1 đến bậc 12.

Ngoài mức lương chính, các cán bộ, công nhân viên còn được hưởng thêm phần lương phụ cấp căn cứ vào chức vụ, công việc, thâm niên… của từng đối tượng cụ thể và từng trường hợp mà mức lương phụ cấp sẽ được tính khác nhau.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP