Tin địa phương

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/12

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021...

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Thông báo số 240/TB-HĐND về việc triệu tập Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong thời gian 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10/12/2020.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2020.


Một số nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp như: Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Đề án “Đà Nẵng - thành phố môi trường”;

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021...

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP