Tin địa phương

Gần 600 tỷ để nạo vét sông Cổ Cò

Ngày 25/12, đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Trong đó, có Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò, đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 585,824 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 245,704 tỷ đồng và ngân sách TP là 340,12 tỷ đồng

Dự án này có mục đích bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh trú bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của TP.Đà Nẵng.

Dự án này được giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 245,704 tỷ đồng và năm 2019 là 60 tỷ đồng; số còn lại là 185,704 tỷ đồng được giao trong kế hoạch vốn năm 2020 theo quy định hiện hành.

Sông Cổ Cò sẽ được nạo vét.


Thực tế, dự án tốn nhiều thời gian thực hiện và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định để đảm bảo điều kiện được bố trí nguồn vốn triển khai.

Trước đây dự án có tên đầy đủ là Đê kè Mân Quang (đoạn nối tiếp đê kè Bạch Đằng Đông); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của TP.Đà Nẵng.

Thực hiện chủ trương của Thành phố và Trung ương, Tiểu dự án Nạo, vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng) được chấp thuận, bổ sung để thay thế cho Tiểu dự án Đê kè Mân Quang (đoạn nối tiếp đê kè Bạch Đằng Đông.

Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp, ngành, sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, phối hợp các đơn vị có liên quan của Trung ương và địa phương để hoàn thành thủ tục đầu tư Dự án theo quy định.

Theo đó, Dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều chỉnh tên Dự án, Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 17/5/2019 và Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và được bố trí vốn triển khai thực hiện như đã nêu trên.

Đến thời điểm hiện nay, dự án đã đảm bảo việc phê duyệt quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để đảm bảo triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tác giả: HUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: sông Cổ Cò

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP