Xã hội

Doanh nghiệp Đà Nẵng đăng ký hoạt động trở lại tăng mạnh

Dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng năm 2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 12,2%, so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 22/1, Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, dù ảnh hưởng dịch COVID-19, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 tăng mạnh.

Theo đó, trong năm 2020, thành phố có 4.274 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 22.190 tỷ đồng, giảm 26,4% về số doanh nghiệp và giảm 19,6 % về vốn so với cùng kỳ năm 2019.

Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2020 đạt 5,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tỷ trọng vốn bình quân trong năm 2020 vẫn ổn định mức 5,2 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 12 tháng năm 2020 so với cùng kỳ hầu hết các lĩnh vực đều giảm, đặc biệt giảm mạnh trong lĩnh vực: Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết (45%); kinh doanh bất động sản (45,8%); hoạt động dịch vụ khác (45,9%) và chỉ tăng ở 2 lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, nước gas (352%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (19%).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động vào năm 2020 là 1.270 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Phước Nguyên.

Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.270 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,2%.

Về số doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể: trong năm 2020, có 2.118 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động, tăng 37% so với cùng ký năm 2017. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cho 1.286 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 31.956 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 215.969 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với những tác động tiêu cực có tính dây chuyền đến các ngành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng hầu hết doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhiều doanh nghiệp tìm được hướng kinh doanh mới, tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp.

Tác giả: PHƯỚC NGUYÊN

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP