Tin địa phương

Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thời gian các đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ chủ trương đầu tư không quá 7 ngày làm việc, phấn đấu giảm thời gian thẩm định chủ trương đầu tư 10 ngày làm việc so với quy định.

Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.


UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND thành phố thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án.

Theo đó, các cơ quan được lấy ý kiến về thẩm định chủ trương đầu tư cần nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến đảm bảo đúng thời gian quy định. Thời gian các đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ chủ trương đầu tư không quá 7 ngày làm việc (hiện nay quy định không quá 10 ngày làm việc), phấn đấu giảm thời gian thẩm định chủ trương đầu tư 10 ngày làm việc so với quy định.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện lấy ý kiến về chủ trương đầu tư đối với các đơn vị phù hợp với công việc, mục tiêu, tính chất của từng dự án, tránh trường hợp lấy ý kiến các đơn vị không liên quan, không cần thiết làm kéo dài thời gian thực hiện chủ trương đầu tư.

Các ban quản lý dự án chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước tháng 12 năm 2023. Sau thời gian trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố điều chuyển kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình cấp thiết khác.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, trình thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở bố trí vốn năm 2023; tổ chức đấu thầu, khởi công dự án. Các cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định bố trí sắp xếp cán bộ, phối hợp với các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP