Tin địa phương

Đà Nẵng tiến tới đồng bộ hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tin trên được đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết về việc triển khai lộ trình hoạt động đấu thầu qua mạng chính thức được áp dụng tại thành phố này từ ngày 1/2/2020.

Theo đơn vị này, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án; UBND các quận, huyện; các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT (Thông tư 11) về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020.

Từ năm 2017 đến nay, TP. Đà Nẵng luôn nằm trong tốp đầu cả nước về tỷ lệ số gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng. Ảnh minh họa


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách, theo dõi lĩnh vực đấu thầu nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 11; bảo đảm công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định.

Năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Năm 2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Giai đoạn từ năm 2022-2025, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu trong năm đơn vị không đạt các tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2019 công tác đấu thầu qua mạng ở Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, mục tiêu “tăng cường minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu tiêu cực” trong đấu thầu qua mạng đang dần được khẳng định.

Theo ông Trần Minh Thành, (thuộc phòng Đấu thầu, Thẩm định, giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng), với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc khẩn trương của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tăng mạnh so với cùng kỳ. Với mục tiêu tăng tỷ lệ gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng, Đà Nẵng chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông về đấu thầu qua mạng, thay đổi thói quen và nhận thức của các bên liên quan, khuyến khích và thay đổi nhận thức cho nhà thầu trong quá trình chuyển đổi từ hình thức lựa chọn nhà thầu trực tiếp (truyền thống) sang lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Được biết, UBND TP Đà Nẵng giữ quan điểm xuyên suốt là bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu thầu, tạo cơ sở pháp lý trong việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực trong đấu thầu, tạo nhiều thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu, rút ngắn thời gian đấu thầu...

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP