Kinh tế

Đà Nẵng tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức hoạt động đấu giá tài sản

Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3228/UBND-STP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Đấu giá tài sản, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản.

Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Sở Tư pháp thành phố có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản.

Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”; khuyến khích các tổ chức đấu giá tài sản xây dựng đề án đấu giá trực tuyến và sớm xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp, đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/5/2020, 100% tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố được cấp tài khoản.

Sở Tư pháp thành phố cũng có nhiệm vụ yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng thông báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. Kể từ ngày 1/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý, khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá.

Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần căn cứ vào các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản khi một số tổ chức đấu giá đưa ra mức thù lao rất thấp, thậm chí 0 đồng như hiện nay.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện phối hợp khi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện (người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý) đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá tài sản trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp.Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP