Tin địa phương

Đà Nẵng siết chặt kỷ luật, tập trung kiểm soát chi tiêu ngân sách

Năm 2023, Đà Nẵng thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ quan, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước buộc phải thực hiện tiết kiệm.

Siết chặt quản lý chi tiêu

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh vừa ký Quyết định 173/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Chánh văn phòng UBND TP, GĐ Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các công ty 100% vốn nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quyết định này.

Theo quyết định, năm 2023 UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, đặc biệt chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, đi ô tô công, tổ chức hội nghị hội thảo…, để dành ngân sách tăng chi cho các hoạt động khác cấp bách hơn.

TP yêu cầu tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2023; 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. UBND TP yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách Nhà nước.

Năm 2023, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý kịp thời các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể sai phạm trong việc sử dụng ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng, một trong những dự án lớn chậm tiến độ nhiều năm. Ảnh: X.T

Đặc biệt, TP yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất; đảm bảo công bằng minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư, giảm khiếu kiện để sớm đưa các dự án vào khai thác.

Đầu tư công: Xử nghiêm trường hợp vi phạm, cản trở tiến độ giao vốn

Giải ngân vốn đầu tư công được Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2023. TP yêu cầu các đơn vị phân bổ vốn đầu tư công tập trung, có trọng điểm, phù hợp khả năng cấn đối vốn và khả năng thực hiện, giải ngân của dự án; Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Ưu tiên thanh toán nợ đọng, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách Nhà nước tham gia các dự án PPP…

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu siết kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm. Các đơn vị được yêu cầu rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm vướng mắc, nhất là tại các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA.

Ngoài ra, TP yêu cầu tăng cường kiểm tra việc tạm ứng hợp đồng, tạm ứng theo dự toán, kịp thời phát hiện để xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP