Tin địa phương

Đà Nẵng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 3/5, theo Văn phòng UBND Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022–2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo.

Ngoài ra, địa phương này huy động nguồn lực tập trung giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch thực hiện các mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề... theo chính sách đặc thù của thành phố; ngoài việc áp dụng chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng đủ điều kiện theo quy định, còn xem xét hỗ trợ hằng tháng để nâng cao mức sống.

Ngoài ra, kế hoạch thực hiện các giải pháp tích cực và đồng bộ, hàng năm, thành phố phấn đấu giảm từ 190 - 230 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động...

Tp.Đà Nẵng lên kế hoạch không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Để thực hiện các mục tiêu nói trên, thành phố đề ra các giải pháp, chính sách như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của Mặt trận và đoàn thể các cấp đối với công tác trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp liên ngành thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phân công các ngành chức năng và huy động nguồn lực, vận động giúp đỡ đối với từng hộ; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng lồng ghép nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND thành phố.

Dự kiến, tổng nguồn lực thực hiện trong cả giai đoạn khoảng 46.520,6 triệu đồng, trong đó nguồn huy động cộng đồng và các tổ chức khác là 10.804 triệu đồng.

Định kỳ 6 tháng, vào ngày 31/5 và hàng năm, ngày 30/11, các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tiến hành đánh giá tình hình để báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP