Trong nước

Chủ tịch tỉnh, thành phố đang hưởng mức lương bao nhiêu?

Lương cơ sở ở mức 2,34 triệu đồng/tháng, tăng tương ứng 30% từ 1/7, theo đó mức lương của chủ tịch tỉnh, thành phố cao nhất đạt trên 18 triệu đồng/tháng.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP