Trong nước

Lương của Phó Chủ tịch nước và một số chức danh lãnh đạo khi tăng lương cơ sở

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024 thì lương Phó Chủ tịch nước và nhiều chức danh lãnh đạo sẽ tăng tương ứng như sau:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP