Trong nước

Chân dung 27 bí thư cấp tỉnh thuộc thế hệ 7X

27/63 bí thư tỉnh, thành ủy thuộc thế hệ 7X, trong đó có 4 ủy viên Trung ương Đảng. Người trẻ tuổi nhất là Bí thư Đồng Tháp Lê Quốc Phong - 43 tuổi.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP