Tin địa phương

Trung tâm dạy nghề 37ha bị bỏ hoang cả thập kỷ

Trung tâm Giáo dục, dạy nghề 05 - 06 cũ ở Đà Nẵng bỏ hoang hơn một thập kỷ. Thành phố đã thống nhất chủ trương thanh lý tài sản tại trung tâm để khai thác quỹ đất này trong thời gian tới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP