Tin địa phương

Trả kết quả hồ sơ chậm phải xin lỗi dân, doanh nghiệp bằng văn bản

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cơ quan, đơn vị phải xin lỗi bằng văn bản nếu trả kết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp chậm.

Ngày 23/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cải thiện chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính của Đà Nẵng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, ông Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải ban hành văn bản xin lỗi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ khi trả kết quả trễ cho công dân, doanh nghiệp. Cùng đó, các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn và chậm trả kết quả trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.

Người dân liên hệ làm việc tại bộ phận 1 cửa UBND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã nghiên cứu giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành, địa phương mình.

Đồng thời, các cơ quan, địa phương rà soát, có giải pháp khắc phục ngay các tiêu chí, nội dung bất cập, chưa đạt yêu cầu, những tiêu chí làm mất điểm xếp hạng qua các năm, đặc biệt là mất điểm do yếu tố chủ quan.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trên một số lĩnh vực khó, nhạy cảm như lĩnh vực đất đai, các lĩnh vực chung giải quyết tại quận, huyện, phường, xã.

Theo Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) năm 2022 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, TP Đà Nẵng xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP