Tin địa phương

Tp.Đà Nẵng: Phân công, điều động nhiều cán bộ cấp phòng, xã

Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ ở cấp phòng, xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) phân công, điều động ông Trương Tấn Mạnh, Trưởng phòng TN-MT huyện đến nhận công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Phân công, điều động ông Nguyễn Văn Lý, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện đến nhận công tác tại Phòng TN-MT huyện, giới thiệu để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Phân công, điều động bà Đinh Thị Thúy Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương đến nhận công tác tại UBND huyện, giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Nhiều cán bộ cấp phòng, xã ở huyện Hòa Vang được điều động, phân công công tác mới.

Điều động ông Nguyễn Tấn Phát, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đến nhận công tác tại Văn phòng Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng.

Điều động bà Mạc Thị Thùy Duyên, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Hòa Khương, chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Lê Duy Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến nhận công tác tại UBND huyện, giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp.

Điều động ông Đặng Thập, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để giới thiệu hiệp thương vào chức danh Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều động ông Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên đến nhận công tác tại UBND huyện, giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Điều động ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh đến nhận công tác tại xã Hòa Liên, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện đến nhận công tác tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP