Nghi phát hiện xương người tại vuông tôm mới đào

Ông Nguyễn Văn Tôn đi ra vuông tôm cạnh nhà thì phát hiện trên phần đất của mình có lòi một khúc xương. Sau khi đào, mò thì xuất hiện thêm xương sọ đầu, răng, xương lóng tay, xương ống.

dong
TOP