Chồng cảnh

Trên đời có nhiều người vợ như thế. Sai chồng làm gì chồng cũng làm hỏng hoặc nửa vời khó chịu. Bèn tự mình làm cho xong.

May mắn sau bão giông

Cuộc đời đâu thể mong cầu gì hơn một người vun dành tất thảy dịu dàng để ở bên…

Giảm nhiệt cuộc "yêu" vì nàng phải sửa... báo cáo

Nàng luôn cho tôi những khoảnh khắc ái ân tuyệt vời mà tôi không sao quên được. Nhưng nếu đang lên đỉnh mà nàng nhớ ra chi tiết nào đó trong bản báo cáo cần phải sửa thì đỉnh dù cao đến mấy cũng phải xuống vạch xuất phát ngay lập tức.

dong
TOP