Đà Nẵng: Chủ đầu tư tự ý cắt điện, khóa cửa nhà cư dân tại dự án Phú Gia Compound

Theo đơn gửi cho cơ quan báo chí, một số hộ dân sinh sống tại các căn nhà phố của dự án Phú Gia Compound tỏ ra bức xúc khi Công ty TNHH Phú Gia Compound chủ đầu tư dự án Phú Gia Compound tại đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) đã cho người ngang nhiên khóa cửa, hàn kín cửa phong tỏa nhà, cắt điện các căn nhà mà người dân đã mua và sinh sống tại đây trong 2 năm qua.

dong
TOP