Tràn lan đồ chơi bạo lực

Tình trạng đồ chơi bạo lực như súng nhựa, kiếm nhựa hiện được bán tràn lan trên thị trường Đà Nẵng. Loại đồ chơi này được khuyến cáo vừa không tốt cho việc phát triển nhân cách của trẻ, vừa gây nguy hiểm khi sử dụng.

5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 17/7

Các nhà phát triển phần mềm đang cho người dùng cơ hội được tải phần mềm miễn phí trong thời gian có hạn. Dưới đây là các ứng dụng miễn phí có hạn trên App Store của iOS.

dong
TOP