Chỉ đạo nổi bật: Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ, làm rõ phản ánh hoạt động mãi lộ đường thủy

Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ; Nghị quyết tháo gỡ vướng trong cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước; Tăng cường quản lý đất đai xung quanh sân bay Long Thành... là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần từ 20/11 đến 24/11.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 2/10/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của UB Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quyết định hình thức thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

dong
TOP