Mỗi ngày tăng hơn 50 ô tô và hàng trăm xe máy

Ông Tô Văn Hùng đã chỉ rõ hàng loạt bất cập khi TP.Đà Nẵng phát triển nóng. Đặc biệt, việc thiếu bãi đậu đỗ xe ngày càng đáng báo động khi phương tiện giao thông tăng “chóng mặt”.

dong
TOP