Giảm nhiệt yêu vì chàng không thích “ dạo đầu”

Chồng tôi rất chăm chỉ “dạo đầu”, nhưng chỉ mình anh “chăm sóc” tôi từ đầu đến chân. Anh làm rất tỉ mẩn, lãng mạn, gợi cảm, tôi rất thích. Tuy nhiên thấy bản thân mình “ăn sẵn” suốt mà không chịu “nấu nướng” gì cho chồng nên tôi cũng định chủ động “có đi có lại”.

dong
TOP