Nhiều nơi học sinh THPT quay lại trường

Hôm nay (2/3), sau 1 tháng nghỉ vì dịch Covid-19, học sinh bậc THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) quay lại trường học. Trong khi đó, học sinh THPT Hà Nội tiếp tục nghỉ học ở nhà ôn thi trực tuyến.

dong
TOP