Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Ông Nguyễn Đăng Trương - Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Quyết định về nhân sự của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Bạc Liêu.

dong
TOP