Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Liên quan đến vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.

dong
TOP