Trong nước

Một chủ tịch huyện tiếp công dân không đầy đủ

Năm 2020 - 2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định.

Xử lý đơn của người dân còn sơ sài

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về “Công tác điều hành, quản lý Ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên”.

Theo kết luận, năm 2020-2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên là ông Lê Phạm Hùng (SN 1983) chưa sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà ủy quyền cho Phó Chủ tịch huyện (năm 2020 ủy quyền 2 kỳ, năm 2021 ủy quyền 6 kỳ).

Kết luận nêu rõ: “Năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tiếp thiếu 2 kỳ; năm 2021 thiếu 6 kỳ là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Luật tiếp công dân quy định "Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện ít nhất 2 ngày trong một tháng. Theo ghi chú tại sổ sách là do Chủ tịch UBND huyện bận các cuộc họp ở tỉnh, huyện nên ủy quyền cho các Phó chủ tịch tiếp công dân”.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của huyện Hưng Nguyên chưa thực sự chính xác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết không đúng quy trình, công dân không đồng ý với kết quả giải quyết và tiếp tục gửi đơn kéo dài.

Việc theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ban tiếp công dân huyện và một số phòng, ban còn lúng túng, có lúc chưa phân định rõ ràng về nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, dẫn đến kết quả giải quyết ở một số đơn vị còn chậm theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; về chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng có lúc còn thực hiện chậm thời gian... Một số xã kê khai minh bạch tài sản thu nhập chưa đúng theo hướng dẫn của Thanh tra huyện dẫn đến việc nộp về Thanh tra tỉnh chưa đúng thời gian quy định.

Trao đổi với ông Lê Phạm Hùng về những vấn đề Thanh tra tỉnh Nghệ An đã công bố, vị Chủ tịch huyện Hưng Nguyên cho biết nội dung này đã có trong kết luận, hiện ông đã giải trình với đoàn thanh tra tỉnh.

Phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán sai

Đoàn Thanh tra tiến cũng hành thanh tra 64 công trình trong niên độ 2020 -2021, được UBND huyện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng), UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng giá trị phần xây lắp hơn 259 tỷ đồng.

Trong đó, có 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị xây lắp được thanh tra là hơn 142 tỷ đồng; 29 công trình nghiệm thu, quyết toán A-B với giá trị xây lắp được thanh tra là hơn 117 tỷ đồng.

Đặc biệt, quá trình thanh tra phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán chưa chính xác với số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi gần 1,5 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán vốn đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Dự án xây Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) có giá trị ban đầu 6,9 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó phát sinh lên gần 10 tỷ đồng.

Ngoài những sai phạm kể trên, đoàn thanh tra đã phát hiện một số công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn được phê duyệt bởi hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời, hầu hết các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đều không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Có 3 dự án thực hiện công tác khảo sát thiết kế không đầy đủ theo các quy định Luật Xây dựng năm 2014, dẫn đến phát sinh khối lượng công trình lớn, trong đó có dự án đường giao thông phát sinh từ 6,3 tỷ đồng lên 12,7 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã phát hiện trong giai đoạn thực hiện đầu tư: Các xã làm chủ đầu tư không đủ điều kiện đã thuê tư vấn quản lý dự án, tuy nhiên chất lượng của tư vấn quản lý dự án còn hạn chế: Việc tư vấn pháp luật cho chủ đầu tư không đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý đầu tư, để xảy ra sai phạm ở tất cả các công trình kiểm tra, công trình thi công xong không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công công trình để quyết toán hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn kết thúc đầu tư có 64/64 công trình được thực hiện mà không lưu trữ hồ sơ về công tác giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 82, Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 75, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định đô 84/2015/NĐ-CP về giám sát đánh giá đầu tư…

Công tác giám sát kỹ thuật tại một số dự án chưa nghiêm túc dẫn đến thi công không đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật… nghiệm thu sai khối lượng 64/64 công trình; 29/64 công trình thi công xong nhưng chậm trình phê duyệt quyết toán.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP